امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:22:13 AM 1399 / 05 / 25
 

1-فرایندهای برنامه ریزی عملیاتی

2- قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها:

3- برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه سال 1399

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل