امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:39:22 AM 1400 / 05 / 03
 

1-فرایندهای برنامه ریزی عملیاتی

2- قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها:

3- برنامه عملیاتی مشترک سال جاری دانشگاه 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش