امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:37:07 PM 1402 / 07 / 12
 
RSS اخبار مدیریت سازمان و تحول اداری
صفحه 1 از 14   تعداد اخبار اين گروه خبري: 135
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  

هیجدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
هیجدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1402 / 05 / 18 -8:30


جلسه کارگروه مهندسی مشاغل منطقه آمایشی 7 کشور به میزبانی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار شد.
جلسه کارگروه مهندسی مشاغل منطقه آمایشی 7 کشور به میزبانی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار شد.

1402 / 02 / 24 -11:21


هفدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
هفدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1402 / 01 / 30 -13:16


شانزدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
شانزدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1402 / 01 / 30 -13:12


آخرین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.
آخرین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.

1402 / 01 / 06 -14:44


چهارمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.
چهارمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.

1402 / 01 / 06 -14:29


سومین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.
سومین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.

1401 / 12 / 23 -14:18


جلسه رؤسای شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
جلسه رؤسای شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1401 / 11 / 26 -15:0


اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.
اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مهندسی و ارزیابی مشاغل برگزار شد.

1401 / 11 / 17 -9:24


دوره آموزشی آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل برگزار شد.
دوره آموزشی آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل برگزار شد.

1401 / 11 / 17 -9:14

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش