امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:05:34 PM 1401 / 09 / 14
 
RSS اخبار مدیریت سازمان و تحول اداری
صفحه 1 از 12   تعداد اخبار اين گروه خبري: 117
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  

چهاردهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
چهاردهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1401 / 09 / 13 -12:57


دومین جلسه کارگروه بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.

1401 / 09 / 13 -9:3


اولین جلسه کارگروه بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.
اولین جلسه کارگروه بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.

1401 / 09 / 13 -8:50


چهارمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.
چهارمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.

1401 / 06 / 19 -14:43


سومین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.
سومین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد.

1401 / 06 / 05 -11:25


سیزدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
سیزدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1401 / 06 / 05 -10:35


دوازدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
دوازدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1401 / 04 / 07 -8:36


دومین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد
دومین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

1401 / 03 / 16 -11:26


یازدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.
یازدهمین جلسه شورای پیشنهادات دانشگاه برگزار شد.

1401 / 03 / 16 -11:20


اقدامات مربوط به امور مهندسی سازمان و مهندسی مشاغل ایثارگران مشمول تبدیل وضع استخدامی شاغل در دانشگاه در موعد مقرر انجام پذیرفت.
اقدامات مربوط به امور مهندسی سازمان و مهندسی مشاغل ایثارگران مشمول تبدیل وضع استخدامی شاغل در دانشگاه در موعد مقرر انجام پذیرفت.

1401 / 03 / 10 -12:8

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش