امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:07:53 PM 1398 / 08 / 22
 

1- فرایندهای مدیریت بهره وری

 

     2- کمیته بهره وری

         4- قوانین،مقررات و بخشنامه ها:

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل