امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:52:36 AM 1399 / 03 / 14
 

1- فرایندهای مدیریت بهره وری

 

     2- کمیته بهره وری

         4- قوانین،مقررات و بخشنامه ها:

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل