امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:56:05 PM 1400 / 05 / 02
 
Simple HTML ...
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش