امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:37:17 PM 1398 / 12 / 09
 

مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

مسئول دفتر: مهندس حمیدرضا سپهری

  • تلفن:  55444055-031

  • دورنویس: 55463355-031

  • داخلی: (317) 25 الی 55443022-031

 

 

 

 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل