امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:35:01 AM 1400 / 05 / 03
 

در راستای ارتقا جایگاه شرکت تعاونی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرکز عام المنفعه  ویژه پرسنل محترم، همکاریها و حمایتهایی از طرف این معاونت با آن شرکت بعمل آمد که منتج به ارائه خدمات رفاهی با هدف ارتقا سطح رضایتمندی کارمندان عضو و غیرعضو گردیده که لیست خدمات مذکور جهت اطلاع و دستیابی سریع متقاضیان به شرح ذیل اعلام می گردد.

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش