امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:01:51 AM 1399 / 06 / 30
 

معاون توسعه مدیریت و منابع د انشگاه: دکتر مهرداد فرزندی پور

تحصیلات : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی :استادی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:  farzandipour_m@kaums.ac.ir

                 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل