امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:04:06 AM 1398 / 05 / 31
 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع د انشگاه: دکتر علیرضا مفرح

مدرک تحصیلی :دکترای حرفه ای پزشکی عمومی
نوع استخدام: رسمی
آدرس پست الکترونیکی: dr.mofarah@yahoo.com

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل