امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:54:26 AM 1396 / 03 / 02
 

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاهعلوم پزشکی کاشان: دکتر مهرداد فرزندی پور

 مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

 رتبه علمی:  دانشیار

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر