امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:17:32 AM 1397 / 12 / 28
 

معاون توسعه مدیریت و منابع د انشگاه: دکتر حسین نیکزاد 

مدرک تحصیلی : Ph.D
رشته تخصصی: علوم تشریحی
نوع استخدام: هیئت علمی رسمی تمام وقت
مرتبه علمی: استاد
آدرس پست الکترونیکی: nikzad_h@kaums.ac.ir

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل