امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:40:12 PM 1402 / 03 / 12
 


 

 مدیر منابع انسانی: خانم زهرا ایلیاتی

 شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

1- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و بخشنامه ها و تصویب نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات هیأت امنا دانشگاه به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

2- به روز رسانی و راهبری سامانه های اطلاعاتی مرتبط (همچون : پرسنلی ، تشکیلات ، آموزش کارکنان ، ارزشیابی ، مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، کارمند ایران)

3- تنظیم و تحلیل آمار مختلف پرسنلی حسب مورد و دستور مقام مافوق

4- جذب و بکارگیری کارکنان حسب نوع رابطه استخدامی با رعایت کامل مقررات

5- صدور احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء طبقه و رتبه، افزایش سنوات، فوق العاده شغل، مأموریت و .... بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

6- صدور قراردادهای کارکنان پیمانی و قراردادی با رعایت مقررات مربوطه

7- ساماندهی انجام امور مربوط به مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

8- برگزاری جلسات کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و ابلاغ مصوبات جهت ارتقاء رتبه و طبقه، تغییر عنوان پست سازمانی ، احتساب سنوات تجربی و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان

9- برگزاری جلسات کمیته انتقال و مأموریت دانشگاه و ابلاغ مصوبات مربوط

10- نظارت بر ارزشیابی کارکنان از طریق ابلاغ دستورالعمل های واصله به واحدها و بررسی و تایید نتایج نهایی ارزشیابیآنها

11- تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حسب نوع استخدام بر اساس مقررات مربوط

12- نظارت بر حضور و غیاب و تردد کارکنان از طریق پردازش داده های ثبت شده نرم افزاری و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط

13- پیگیری و انجام امور مربوط به ساختار سازمانی دانشگاه و ردیف های سازمانی کارکنان

14- برنامه ریزی و تصویب دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بر اساس مقررات ابلاغی

15- تنظیم گزارشات مورد درخواست مراجع مختلف

16- انجام امور بازنشستگی و خروج از خدمت عموم کارکنان ( اعضا هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی ) بر اساس مقررات

                       کارشناسان ستادی مدیریت منابع انسانی دانشگاه

نام ونام خانوادگی

سمت

داخلی

مهدی عظیمی برزکی

مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی

264

محمدرضا قاسمی نیاسر

مسئول امور اداری بازنشستگان

248

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش کارکنان

220

محبوبه قربان پور

مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان

262

سید حسین سبحانی بیدگلی

مسئول نقل وانتقالات کارکنان

214

هما شمسعلی

کارشناس تبدیل وضعیت کارکنان

218

محمد کرامتی آرانی

کارشناس استخدام وجذب دانشگاه

230

محمدرضا راهی

کارشناس امور اداری (امور بازنشستگان)

248

محسن جوادیان

کارشناس استخدام وجذب دانشگاه

241

وحید صدف

کارشناس امور طرح نیروی انسانی

216

مجتبی رحیمی

کارشناس امور طرح نیروی انسانی

216

زهرا اسماعیلی بیدهندی

کارشناس امور اداری (نیروهای شرکتی)

229

حمیدرضا مقابل آرانی

مسئول سامانه حضور وغیاب دانشگاه

209


 

 

تماس با مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر ، ستاد مرکزی دانشگاه 

 تلفن: 55444998 -031

نمابر:55464950-031

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش