امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:56:46 AM 1400 / 09 / 17
 


 

 مدیر منابع انسانی: خانم زهره باغشیخی  

 شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

1- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و بخشنامه ها و تصویب نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات هیأت امنا دانشگاه به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

2- به روز رسانی و راهبری سامانه های اطلاعاتی مرتبط (همچون : پرسنلی ، تشکیلات ، آموزش کارکنان ، ارزشیابی ، مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، کارمند ایران)

3- تنظیم و تحلیل آمار مختلف پرسنلی حسب مورد و دستور مقام مافوق

4- جذب و بکارگیری کارکنان حسب نوع رابطه استخدامی با رعایت کامل مقررات

5- صدور احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء طبقه و رتبه، افزایش سنوات، فوق العاده شغل، مأموریت و .... بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

6- صدور قراردادهای کارکنان پیمانی و قراردادی با رعایت مقررات مربوطه

7- ساماندهی انجام امور مربوط به مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

8- برگزاری جلسات کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و ابلاغ مصوبات جهت ارتقاء رتبه و طبقه، تغییر عنوان پست سازمانی ، احتساب سنوات تجربی و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان

9- برگزاری جلسات کمیته انتقال و مأموریت دانشگاه و ابلاغ مصوبات مربوط

10- نظارت بر ارزشیابی کارکنان از طریق ابلاغ دستورالعمل های واصله به واحدها و بررسی و تایید نتایج نهایی ارزشیابیآنها

11- تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حسب نوع استخدام بر اساس مقررات مربوط

12- نظارت بر حضور و غیاب و تردد کارکنان از طریق پردازش داده های ثبت شده نرم افزاری و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط

13- پیگیری و انجام امور مربوط به ساختار سازمانی دانشگاه و ردیف های سازمانی کارکنان

14- برنامه ریزی و تصویب دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بر اساس مقررات ابلاغی

15- تنظیم گزارشات مورد درخواست مراجع مختلف

16- انجام امور بازنشستگی و خروج از خدمت عموم کارکنان ( اعضا هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی ) بر اساس مقررات
 

تماس با مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر ، ستاد مرکزی دانشگاه 

 تلفن: 55444998 -031

نمابر:55464950-031

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش