امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

1:20:00 PM 1396 / 11 / 02
 

مشمولین تبصره 3 ماده 2 آئین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیر هیئت علمی

باستناد ماده 18 و بند الف ماده 29 قرارداد منعقده، شرایط تمدید قرارداد کسانی که قرارداد آنها تا تاریخ 29/12/86 پایان می یابد بدین شرح اعلام می گردد:
اعلام رضایت واحد مربوطه
اعلام نیاز واحد مربوطه
مدرک تحصیلی مرتبط با شرایط احراز طبقه بندی مشاغل
تکمیل
فرم ارزیابی مشمولین تبصره 3 ماده 2 آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاه (فرم ذیل)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر