امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:22:12 AM 1397 / 12 / 28
 
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل