امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:24:47 AM 1397 / 03 / 30
 

 قوانین و مقررات کلی

 

1- مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

 

 

2- مدیریت منابع انسانی دانشگاه

     قوانین و مقررات دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیأت امنا و بخشنامه های وزارت متبوع
 
3- مدیریت امور مالی دانشگاه
      قوانین، آیین نامه و بخشنامه ها
 
4- مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه
 
 
5- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
 
 
6- مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه
 
 
 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر