امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:52:06 PM 1401 / 09 / 14
 

مسئول امین اموال: محسن مهرانفر

شرح وظایف:

 1. ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی
 2. بازدید دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی
 3. تحویل دارایی به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی
 4. ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی
 5. رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
 6. تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 7. کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی 
 8. کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 9. تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 10. به روز  رسانی فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
 11. تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
 12. پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال واحدهای تابعه تاحصول نتیجه
 13. ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 14. تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه
 15. تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت مدیریت امور مالی دانشگاه
 16. تنظیم فرمهای فروش اموال جهت مدیریت امور مالی دانشگاه
 17. در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی
 18. اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 19. دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها –تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها
 20. بررسی تراز عملیاتی دارایی های ثابت واستهلاک انباشته واحدهای تابعه
 21. شناسایی واصلاح کدهای مصرفی واموالی که به اشتباه در نرم افزار نظام نوین مالی تعریف گردیده است
 22. راهنمایی ورفع مشکلات امنای اموال واحدهای تابعه

 

ارتباط با ما:

031-55540021-25 داخلی273

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش