امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:33:08 PM 1402 / 07 / 12
 

مسئول امین اموال: محسن مهرانفر


  1. راهنمایی ورفع مشکلات امنای اموال واحدهای تابعه

 

ارتباط با ما:

031-55540021-25 داخلی273

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش