امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:37:23 AM 1399 / 05 / 21
 


وظایف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1-ورود اطلاعات مربوط به کسورات ماهیانه و حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی .
2-تنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه پس از اعمال کنترل های لازم و صدور فیش حقوقی .
3-صدور اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5سازمان بازنشستگی .
4-تنظیم لیست پرداخت های موردی از قبیل پاداش و عیدی و..
5-بررسی احکام و صدور سند حسابداری هزینه های فوت ، ازدواج ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال .
6-رسیدگی احکام صادره توسط اداره کل امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات .
7-تهیه مستندات و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایا ، کسورات حقوق و بازنشستگان .
8-ورود احکام و برقراری حقوق و عائله مندی و کسورات و موظفین .
9-تنظیم موازنه و منظور نمودن اسامی بازنشستگان و موظفین در تغییرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگی ) به منظور دریافت اعتبار حقوق .
10-تنظیم لیست حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور فیش حقوقی و تحویل آن به سازمان بازنشستگی .
11-صدور سند حسابداری حقوق بازنشستگان و موظفین .
12-تنظیم لیست کسورات حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین .
13-بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت می نمایند.
14-مراجعه به سازمان بازنشستگی جهت اعتبار و تسویه حساب پایان سال .
15-تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداختهای موردی بازنشستگان
16-درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال از سازمان بازنشستگی و تهیه فرم های مربوطه .
17-سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت

 

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل