امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:22:30 AM 1398 / 09 / 01
 

 

 معرفی واحد   رسیدگی                
  دفتر داری   دریافت و پرداخت
  اعتبارات   کارکنان
  چارت سازمانی  واحدهای تحت پوشش
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل